VŠB-TU Ostrava

Vítejte na domovské stránce INSTITUTU FYZIKY. Institut je organizačně začleněn na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava a zajišťuje výuku i výzkum v oblasti fyziky a souvisejících disciplín.

Institut je zapojen do řady mezinárodních a národních projektů, spolupracuje s domácími i zahraničními pracovišti a s praxí.

The 1st International Conference on Applied Sciences http://icas1.tdt.edu.vn/