Literatura

Literatura

(1) Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 2005
(2) Fojtek, A., Foukal, J., Mádr, V., Wyslych, P.: Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB-TUO. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1995 (2. vydání 2001, 3. vydání 2007)
(3) Fojtek, A., Foukal, J., Lesňák,M., Poláček, J., Staněk, F.: Vybrané kapitoly z fyziky. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 2010.
(4) Mechlová, E., Košťál, K., a kol.: Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Prometheus, Praha, 1999, 588 s. ISBN 80-7196-151-5
(5) Horák Z., Krupka F., Šindelář V.: Technická fyzika. SNTL, Praha 1961.
(6) Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, Vutium, Brno a Prometheus, Praha, 2000 ISBN 80-214-1868-0
(7) Valíček, J.: Základy fyziky, vybrané partie z mechaniky, aplikace a řešené problémy. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 2009.
(8) http://if.vsb.cz/studijni-materialy.html
(9) http://vernier.cz