VŠB-TU Ostrava

Doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

Místo narození:

Uherské Hradiště, Česká republika

Akademická a vědecká kvalifikace:

Pedagogická kvalifikace:

2002 – Vysokoškolská pedagogika pro učitele - inženýry podle evropských standardů IGIP

Praxe:

2003 – akademický pracovník - odborný asistent, Institut fyziky HGF, VŠB-TU Ostrava

Vědecká činnost:

Ve vědecké a odborné činnosti se zabývá aplikací optických metod na analýzu povrchů zejména vytvořených kapalinovými paprsky a aplikovanými formami fyziky kondenzovaných látek. Studium mechanických a tepelných vlastností stavebních a konstrukčních materiálů.

Publikační činnost:

Je autorem a spoluautorem více než 100 odborných publikací, z toho 23 monografií, 44 karentovaných časopisů zahraničních, 44 nekarentovaných časopisů zahraničních, 15 nekarentovaných časopisů domácích, 9 článků v recenzovaných sbornících, je spolupůvodcem 3 patentů, 1 užitného vzoru, 3 funkčních vzorků, 8 software.

Účast na českých grantových projektech:

Členství:

2002 – JČMF

Publikační činnost:

Seznam publikací (.doc)